Můj příběh

Petr Koukal, dlouhodobě nejlepší český badmintonista, mnohonásobný mistr ČR a účastník Olympijských Her 2008 v Pekingu se bude v příštím roce pokoušet o kvalifikaci na další Olympijské hry v Londýně 2012. Pokud by se mu to podařilo, stal by se prvním hráčem v historii českého badmintonu, který by se účastnil dvou olympijských her.

Bohužel právě ve chvíli, kdy Petr začal hrát svůj nejlepší badminton a prosazovat se v nejužší evropské i světové konkurenci, přišla jako rána z čistého nebe velmi nepříjemná zpráva. V půlce září lékaři Petrovi diagnostikovali rakovinu varlat a musel ihned podstoupit chirurgický zákrok a následně také náročnou chemoterapii. Díky včasnému nálezu má naštěstí velkou šanci se úplně vyléčit, ale je otázka, zda se po několika měsících náročné léčby dokáže znovu vrátit mezi nejlepší badmintonisty světa a bude mít šanci bojovat o účast na další olympiádě.

Věříme, že celý Petrův boj bude díky vůli a odhodlání končit návratem do světové badmintonové špičky a postupem na OH 2012 v Londýně a Petrův příběh se stane českou obdobou příběhu Lance Armstronga…

ONKOLOGIE
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Nádory varlat

Zhoubné nádory varlat jsou nejčastějším nádorem u mužů ve věkové skupině 20-34 let. Pokud se nádor neléčí, většina typů se rychle šíří. Nádor proniká do lymfatických uzlin a dalších orgánů.

Zrádnost tohoto onemocnění je v tom, že postihují mladé muže v dobré kondici, kteří neberou v úvahu, že mohou jakkoliv onemocnět, natož zhoubným nádorem. Tito muži nejsou kromě sportovních prohlídek pravidelně vyšetřováni a informaci, že patří do rizikové skupiny pro nádory varlat si většinou neuvědomují. Potřebu sebevyšetřování, pokud jsou o ní vůbec informováni, většinou ne zcela akceptují.

Podezření na nádor varlete vyžaduje bezodkladné vyšetření praktickým lékařem a při trvajícím podezření vyšetření urologem. Vyšetření u lékaře specialisty je neodkladné a mělo by být provedeno co nejdříve!

Další léčba by měla probíhat na specializovaném pracovišti s funkčním urologicko - onkologickým týmem v komplexním onkologickém centru. Nemocný po léčbě zůstává pod trvalým dohledem a dochází na pravidelné prohlídky.

Nádory varlat patří v současnosti mezi léčitelná nádorová onemocnění u vysokého procenta případů. Vyléčit je možné i pokročilá onemocnění, ale pro největší pravděpodobnost dlouhodobého léčebného výsledku je rozhodující včasný záchyt onemocnění. U časných stadií se v některých případech podává omezený počet cyklů zajištovací chemoterapie nebo ozáření lymfatických uzlin. Základní léčbou při postižení vzdálených orgánů nebo uzlin je kombinovaná chemoterapie, která je od objevení cytostatik na bázi platiny mimořádně účinná. Při současných možnostech podpůrné léčby je chemoterapie podávána ambulantně, samozřejmou součástí jsou preventivní opatření proti zvracení a nevolnosti a poruchám krvetvorby. Chemoterapii vždy předchází kryoprezervace.

Důležité je přijít včas na správné místo!


UROLOGIE
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, CSc.

Příčina vzniku nádorů varlat: není dosud známa.

Zhoubné nádory varlat tvoří přibližně 1 % všech zhoubných nádorů u mužů, avšak ve věkové skupině mužů mezi 20. – 40. rokem jsou nádorem nejčastějším. Dle údajů Národního onkologického registru ČR bylo v České republice v roce 2007 hlášeno asi 500 nových onemocnění a incidence tak dosáhla 9,5/ 100 000 mužů.

Úmrtnost na nádor varlat ve vyspělých zemích výrazně klesá. V České republice se však dosud lze setkat i se stavy pozdního stanovení diagnózy, kdy je nádorové onemocnění pokročilé. Hodnota mortality v České republice činila v roce 2007 až 1,0/100 000 mužů.

Predispozicí jsou určité genetické faktory ve spojitosti s některými odchylkami somatosexuálního vývoje. Riziko rozvoje nádoru varlete u sourozenců a dětí postižených otců je 6x vyšší proti ostatní populaci. Významným rizikovým faktorem je také kryptorchizmus (porucha sestupu varlete do šourku). Toto riziko se v dospělé populaci kryptorchiků (operovaných i neoperovaných) pohybuje mezi 3 - 17 %. Čím později je operační úprava nesestouplého varlete provedena, tím riziko ještě více narůstá. Operace nesestouplého varlete (tzv. orchiopexe) provedená až po pubertě, již před vznikem nádoru varlete ale nechrání. Pokud zůstalo retinované varle neoperované, dochází k rozvoji nádoru až ve 12 - 33 % i v sestouplém varleti. U 25 % mužů s oboustranným výskytem nesestouplého varlete se vyvíjí nádor oboustranně. Ostatní rizikové faktory nebyly spolehlivě určeny a ověřeny.

Přestože jsou varlata dostupná vyšetření, přichází více než třetina pacientů s pokročilým nebo diseminovaným onemocněním. Neznalost anatomických poměrů a stud vedou k oddálení diagnózy a léčby i o několik měsíců. Významnou a nejjednodušší metodou časného záchytu je samovyšetřování. Pohmatem je třeba hledat změny v objemu, v symetrii varlat, jejich nepravidelnosti event. změny pohyblivosti kůže šourku apod. Některé nesouměrnosti jsou normální. Jedno varle bývá obvykle větší než druhé. V přední části šourku je uloženo varle, v zadní horní části je za ním nadvarle. To může být mylně považováno za nádorovou tkáň.

Příznaky onemocnění lze rozdělit na lokální a celkové

Lokální příznaky jsou:

Celkové příznaky se vyskytují zpravidla při pokročilém onemocnění:

Diagnostika je v rukou urologa snadná a bezbolestná, spočívá v pohmatovém a ultrazvukovém vyšetření šourku a varlat, odběru krve na určení hladin některých hormonů a dále se provádí i rentgenové vyšetření plic. Celé vyšetření proběhe velmi rychle (cca do 1 hodiny!).

Pokud se podezření na nádor potvrdí, je jediné správné provést co nejdříve – nejlépe ještě týž den - odstranění postiženého varlete ( tzv. radikální orchiektomii) z řezu v tříselné oblasti (nikoliv na šourku). Nikdy se nesmí do varlete s podezřením na nádor píchat bioptickou jehlou za účelem získání tzv. vzorku.

Podle histologického rozboru tkáně odstraněného celého varlete, provedeného CT vyšetření a podle změřených hladin hormonů v krvi se pak určuje další postup (cca za týden po operaci). Někdy stačí pacienta dále již jen v pravidelných intervalech kontrolovat, jindy je na místě provést ozáření mízních uzlin podél aorty a dolní duté žíly nebo se začne podávat krátkodobá systémová chemoterapie.

Výsledky takovéto komplexní léčby ve spolupráci urologa a onkologa jsou vynikající a velmi povzbudivé. Lze vyléčit i onemocnění velmi pokročilá. I přes tento výborný léčebný efekt, však nikdy neváhejte a lékaře - nejlépe přímo urologa - navštivte při jakékoliv změně, kterou na varleti zpozorujete.

Falešný stud a podcenění příznaků mohou mít zcela zbytečně vážné důsledky.
Důležité je přijít včas!

Film - Cesta snu

Trailer

Partneři

Kontakty

Petr Koukal

Email: petr@koukal.cz

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Ke Karlovu 6
128 00 Praha 2
Tel: 224 967 848, 224 967 847
www.urologicka-klinika.cz